Gmina Krzanowice, woj. śląskie: Odpowiedzialny Kierowca – Bezpieczna rodzina na drodze

Odpowiedzialny KierowcaW lutym w Domu Kultury w Bojanowie podsumowano kampanię profilaktyczną Odpowiedzialny Kierowca 2013Bezpieczna rodzina na drodze.
Za organizację kampanii odpowiadali: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Policją, ZS w Krzanowicach, ZSP w Borucinie oraz ZSP w Wojnowicach, Zespół Świetlic Opiekuńczo-Terapeutycznych Gminy Krzanowice oraz Gminne Koło Emerytów i Rencistów w Krzanowicach.
O kampanii mówiła jej lokalna koordynatorka – p. Anna Kołodziejska. Pani Kołodziejska wskazała cele akcji i przedstawiła działania, które zostały zrealizowane na terenie gminy.
Wydarzenie uświetniły występy dzieci z zespołu Zygzak w Wojnowicach oraz aktorów Teatrzyku Niewielkiego w Borucinie.
Dzieci uczestniczące w spotkaniu otrzymały kaski, zapewniające bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem. Natomiast wszyscy zaangażowani w kampanię  uzyskali certyfikaty Bezpieczna rodzina na drodze.
Więcej informacji i fotorelacja: Raciborski Portal Internetowy