Gmina Pyskowice, woj. śląskie: Gmina uczestniczy w kampanii Odpowiedzialny Kierowca

Odpowiedzialny KierowcaGmina Pyskowice przystąpiła do kampanii Odpowiedzialny Kierowca. Projekt realizowany jest przy współpracy z Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
W kampanii biorą udział dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna oraz kierowcy.
Gmina Pyskowice kładzie największy nacisk na edukację i profilaktykę wśród dzieci. W ramach kampanii uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa na drodze.
Źródło: Urząd Miejski w Pyskowicach. Serwis informacyjny