Nasze patronaty:

Kontakt

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
Kampania „Odpowiedzialny Kierowca”
ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

Adres do faktury:
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
Kampania „Odpowiedzialny Kierowca”
ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań
tel. 61 855 33 81/82
faks: 61 855 33 83
e-mail: odpowiedzialnykierowca1@gmail.com

REGON 639838688
NIP 782-21-84-952
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000150767.

 

– –

Na pytania odpowiada:
Kinga Kontek
tel.(61) 855 33 81 w.18
e-mail: odpowiedzialnykierowca1@gmail.com

Tomasz Bednarek
tel.(61) 855 33 81 w.17
e-mail: tomasz.bednarek@sklepikZTU.pl