O nas

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu

 

Powstaliśmy kilkanaście lat temu jako organizacja pozarządowa skupiająca ludzi radia. Przez cały czas działalności  przyświeca nam idea pracy na rzecz dialogu, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz komunikacji między mediami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi samorządami. Na zlecenie różnych instytucji oraz organizacji pozarządowych przygotowywaliśmy audycje radiowe, które bezpłatnie udostępnialiśmy rozgłośniom w całej Polsce. Organizowaliśmy ponadto warsztaty oraz seminaria dla dziennikarzy i pełnomocników do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Od 2001 roku prowadzimy kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł podejmującą problem profilaktyki uzależnień. Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec patologii, szczególnie wobec picia alkoholu, zażywania narkotyków i stosowania przemocy. W roku 2010 uruchomiliśmy Akademię Profesjonalnego Nauczyciela – internetową platformę edukacyjną dla osób pragnących podnosić swoje kwalifikacje w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Prowadzimy również inne ogólnopolskie projekty edukacyjne skierowane do różnych grup społecznych – Wakacje bez alkoholu! oraz Narkotyki – to mnie nie kręci! Od 2011 roku nasze działania zostały uzupełnione o kampanię związaną z bezpieczeństwem ruchu drogowego – Odpowiedzialny Kierowca. Pod hasłem Odpowiedzialny Kierowca publikujemy materiały dla dzieci, młodzieży i dorosłych związane z szeroko pojętym bezpieczeństwie na drodze.

Nasze aktualne projekty: